Välkommen!

 Vår målsättning är att leverera optimala golvlösningar som tillgodoser och uppfyller myndighet/beställarkrav . Vi som arbetar med detta har tillsammans mer än 80 års erfarenhet av golv så vi påstår att vi kan detta. 

                                 

                           

Vi analyserar alltid den totala konstruktionen och väljer lämpliga material i förhållande till tidplaner och möjligheter till uttorkning 

Våra golvlösningar har använts under mer än 15 år och vi tar fullt ansvar för uppbyggnaden och lämnar gällande garantier.

 

Våra partners:

 

Nyheter: 
 
Feb 2011.
Provningar av P-däck systemet avslutas och samtliga värden uppfyller kraven. Slutrapport finns 
 
Mars 2011.
Avjämningsteknik AB med verksamhet i Stockholms-området blir Thermozell-Entreprenör och kommer fortsätt-ningsvis att tillsammans med JLM Entreprenad AB marknadsföra Thermozell i regionen. 
 
 Mars 2011.
JLM tecknar avtal med Husab om badrumsrenovering med Thermozell. 
 
Avjämningsteknik AB tecknar avtal med  Byggmästargruppen gällande golvuppbyggnad med Thermozell vid kv Archimedes.
 
    
  Ladda hem  Nyhetsbrev
 
 
  Språk